www.kommuneforlaget.no

Kommuneforlaget - din partner for en bedre kommune : Kommuneforlaget


www.kommuneforlaget.no website used 68 characters long Kommuneforlaget - din partner for en bedre kommune : Kommuneforlaget as the title.
Determined 149 characters as the site description( Leverandør til kommune-Norge av kunnskaps og informasjonsprodukter som skal bidra til effektivisering av tjenesteytingen med innhold av høy kvalitet. ). This length must be 200 characters or less. Meta keyword is not used. We recommend using meta keywords
It runs on kommuneforlaget.no Apache server hosted at 54.194.46.145 ip address.
Using html5 as the html version, kommuneforlaget.no preferred style,css,table as the coding.

Web Site ─░nformation for kommuneforlaget.no

  • Site Title : Kommuneforlaget - din partner for en bedre kommune : Kommuneforlaget
  • Charset : utf-8
  • Extension : no
  • Site Language : no
  • Site Code Types : style,css,table
  • Html Version : html5
  • Not Recommended Tags :
  • Site Host : kommuneforlaget.no
  • Site Server : Apache
  • Ip Address : 54.194.46.145

Statistics of Analytics

Browser Statistics

Which Browsers send more visitors to kommuneforlaget.no

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Chrome55.85 %88.99 %58.24 %70.12 %1.13 %00:00:58
Safari13.66 %91.83 %11.88 %81.88 %1.21 %00:01:21
Firefox6.78 %85.81 %6.63 %71.98 %1.80 %00:00:57
UC Browser4.88 %84.33 %6.80 %76.59 %1.79 %00:01:18
Opera Mini4.06 %92.13 %4.26 %80.33 %1.49 %00:01:04
Android Browser3.62 %88.87 %3.95 %82.77 %1.17 %00:01:09
Internet Explorer3.08 %90.39 %2.68 %81.09 %1.70 %00:01:24
Opera1.80 %88.52 %2.01 %78.34 %1.65 %00:00:59
Edge1.74 %90.09 %1.67 %84.95 %1.72 %00:01:00
YaBrowser1.28 %87.13 %1.29 %76.41 %1.54 %00:01:06

Mobile Devices Statistics

Which mobile devices are being used more often for kommuneforlaget.no

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Apple iPhone18.00 %92.69 %14.96 %75.29 %1.51 %00:01:19
Apple iPad7.57 %88.42 %9.48 %83.79 %1.24 %00:00:54
Samsung Galaxy9.39 %91.45 %7.99 %75.63 %1.11 %00:01:11
Google Nexus9.13 %81.91 %8.66 %76.72 %1.28 %00:01:05
Motorola6.77 %89.21 %6.95 %77.71 %1.24 %00:01:24
Spice6.64 %86.91 %7.03 %77.90 %1.28 %00:01:21

Mobile Overview Statistics

From which platform more visitors are coming

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Mobile53.40 %84.55 %51.93 %74.28 %1.11 %00:00:55
Desktop54.94 %81.40 %52.47 %74.26 %1.22 %00:00:50
Tablet28.08 %90.54 %30.96 %79.65 %1.23 %00:01:19

Location Statistics

Visitor rates from Countries

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
United States37.50 %88.66 %32.38 %74.01 %1.62 %00:00:55
India7.38 %86.42 %11.33 %81.43 %1.80 %00:00:52
United Kingdom13.32 %88.05 %8.50 %71.29 %1.22 %00:01:11
Brazil11.18 %92.37 %12.82 %79.18 %1.44 %00:01:22
Canada7.84 %86.36 %16.74 %84.14 %1.78 %00:01:28
Indonesia15.75 %80.42 %6.45 %84.78 %1.58 %00:01:11
Germany9.41 %84.08 %15.50 %74.01 %1.75 %00:01:20
France11.57 %80.59 %10.00 %74.96 %1.74 %00:01:06
Mexico10.12 %85.75 %5.48 %71.51 %1.30 %00:00:58
Russia7.33 %83.48 %10.61 %70.19 %1.39 %00:01:10

Language Statistics

Display rate by Language

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
en-us45.73 %84.67 %48.15 %71.77 %1.67 %00:00:55
en-gb13.58 %85.76 %14.14 %73.94 %1.39 %00:01:21
en7.55 %81.94 %7.99 %78.21 %1.48 %00:01:26
fr7.21 %87.90 %7.29 %84.34 %1.40 %00:01:18
ru11.31 %88.12 %10.52 %76.84 %1.38 %00:00:55

Html Attributes Statistics

Statistics of Html Attributes

Html attributes and total usage

Attributes Using Count

Response Headers

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

Accept-Rangesbytes
Age5788
Connectionkeep-alive
Content-Typetext/html;charset=utf-8
DateTue, 23 Aug 2016 08:29:09 GMT

H Tags

Site Html H Tags

Using H Tags and Total usage

h1aktuelt fra kommuneforlaget
møt oss her
h2arbeidslivskonferansen 2016
ekommune 2016
gir kommunene nye muligheter
hverdagsrehabilitering
konstante spenninger - ks i den norske modellen
ny bok fra terje melaas
prolog - samfunnsfag for videregående
servicekonferansen 2016
h3ansattprodukter
fagbøker
følg oss gjerne:
innbyggerprodukter
ledelsesprodukter